การดูแลแบตเตอรี่รถยนต์ รถกระบะรับจ้าง ให้ทนทานและคุ้มค่าที่สุด

การดูแลแบตเตอรี่รถยนต์ รถกระบะรับจ้าง ให้ทนทานและคุ้มค่าที่สุด ไม่ว่าแบตเตอรี่ที่ใช้จะเป็นแบบแห้งหรือแบบที่ต้องเติมน้ำกลั่นก็ควร การดูแลแบตเตอรี่รถยนต์ มีการตรวจเช็คซักเดือนละครั้งเป็นอย่างน้อยหรือตอนที่เปิดฝากระโปรงก็ควรตรวจเช็คมันก็ดูๆมองๆมันบ้าง เพราะมันก็ไม่ได้ใช้เวลามากมายอะไรในการตรวจเช็ค โดยดูแลสภาพภายนอกในส่วนที่สัมผัสได้คือ

การดูแลแบตเตอรี่รถยนต์ รถกระบะรับจ้าง ให้ทนทานและคุ้มค่าที่สุด

1. ตรวจสอบสภาพภายนอกของแบตเตอรี่

การดูแลแบตเตอรี่รถยนต์ อย่าให้มีรอยแตกร้าว เพราะจะทำให้แบตเตอรี่จะไม่เก็บประจุไฟฟ้า
การบวมหรือเสียรูปของแบตเตอรี่ เกิดจากความร้อนหรือการประจุไฟเกินหรือการระบายแรงดันไม่ดี
แบตแตกร้าว ต้องดูว่ามีร่องรอยการซึมออกมาของกรดหรือของเหลวที่บรรจุภายในหรือเปล่า ในจุดที่ไม่ใช่รูระบายอากาศหรือช่องหายใจ เช่นตามขอบ-ด้านข้าง-ฝาครอบ หรือความเสียหายของแบตเนื่องจากการประจุแรง-ระบายแรงดันภายในไม่ทันหรือแม้แต่การรัดของตัวยึดที่แน่นเกินไป
ขยับดูตัวแบตเตอรี่ว่าติตกัฐานแน่นพอดีหรือไม่ เอาแค่ตึงมือเพราะการขันตัวล็อคให้แน่นเกินไป โดยเฉพาะชนิดที่เป็นเหล็กพาดผ่านตัวแบตนั้นเป็นสาเหตุหนึ่งของแบตเตอรี่บวมหรือแตกร้าวได้

2. ดูแลขั้วแบตเตอรี่ให้สะอาดเสมอ

การดูแลแบตเตอรี่รถยนต์ ถ้ามีคราบเกลือหรือสกปรกเกิดขึ้น ให้ทำความสะอาด
ขยับดูขั้วแบตเตอรี่ว่าแน่นดีหรือไม่ ถ้าขยับได้ควรขันให้แน่น
เช็คว่าขั้วของแบตเตอรี่สกปรกหรือมีขี้เกลือเกาะติดหรือเปล่า กรณีที่ติดตั้งตรั้งแรกควรซื้อแผ่นรองขั้งแบตที่ชุบสารหล่อลื่นไส่ที่ขั้วแบตตั้งแต่แรก แต่ถ้าขั้วแบตสกปรกก็ควรทำความสะอาดด้วยการใช้น้ำอุ่นถึงร้อนค่อยๆเทราดลงไปที่ขั้งแบตแล้วใช้แปรงสีฟันเก่าขัดจนขั้วสะอาด จากนั้นเช็ดให้แห้งแล้วใช้จาระบีหรือวาสลีนทาบางๆให้ทั่วที่ขั้วแบตเตอรี่

3. ตรวจสภาพของระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่

การดูแลแบตเตอรี่รถยนต์ ตรวจระดับน้ำกลั่นให้ได้ตามระดับที่กำหนดในแบตเตอรี่
ถ้าเป็นแบตชนิดที่ต้องเติมน้ำกลั่นควรเช็คและเติมน้ำกลั่นให้อยู่ในช่วงระดับ ไม่ควรให้ระดับน้ำกลั่นต่ำกว่าขีดล่างสุดมากกว่า ๕ มม.หรือครึงซม.แม้ว่าระดับดังกล่าวของเหลวยังคงสูงกว่าแผ่นธาตุแต่ถ้ารถเอียงหรือทางลาดชันจะทำให้ระดับของเหลวไม่ท่วมแผ่นธาตุ และไม่ควรเติมสูงเกินไป จะทำให้ขั้วแบตสกปรกจากขี้เกลือเร็วขึ้นมาก

4. ตรวจเช็กระบบไฟชาร์จของอัลเตอร์เนเตอร์

วระบบไฟชาร์จต่ำหรือสูงไปไหม ถ้าต่ำไปจะมีผลทำให้กำลังไฟไม่พอใช้ในขณะสตาร์ตเครื่องยนต์ หรือถ้าสูงไปจะทำให้ น้ำกรดและน้ำกลั่นอยู่ภายในเดือดและระเหยเร็ว

5. ช่วงที่มีอากาศหนาวหรืออุณหภูมิต่ำ

ประสิทธิภาพการแพร่กระจายของน้ำกรดและน้ำกลั่นจะด้อยลง เพราะฉะนั้นควรหลีกเลี่ยงการใช้กระแสไฟมากๆ ขณะอากาศเย็น

6. ควรศึกษาถึงการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ

อุปกรณ์เสริมที่ใช้กำลังไฟเยอะ เช่น ระบบเครื่องเสียง ไฟตัดหมอก ฯลฯ ให้เหมาะสมกับแบตเตอรี่และไดชาร์จ เพื่อที่จะให้วงจรการไหลของไฟฟ้าเป็นไปด้วยดี